Slikanje ikona za mene predstavlja, pre svega, odnos prema jednoj veličanstvenoj slikarskoj epohi.
Click! Click! Click!
Click! Click! Click!
Click! Click! Click!
Click! Click! Click!

 

httphotos:// create photo gallery