dusan vukasovic's site title and logo image
click a link button to go to Dusan Vukasovic's blog page

Dušan Vukasović, umetnik

photo of an artist dusan vukasovic, sitting on a chair,holding  his print artwork closeup photo of an artist dusan vukasovic in his atelier

Ne postoji umetnost van konteksta. Razmislite i verovatno ćete se složiti da ne postoje ni reči van konteksta, Kada imate dve reči, one već jedna drugoj stvaraju kontekst, pojašnjavaju značenje jedna drugoj. Nije nemoguće da čak i osporavaju jedna drugu. A tek četiri reči: umetnost, profesija, tržište, društvo... slažu se medjusobno kao rogovi u vreći. U nekim jezicima jednostavno naprave složenicu i gotova stvar: jedna reč, nema kontradikcije.

Završio sam i škole i akademije da bih bio emancipovan umetnik a ne naivac, pa bih navodno morao da mogu da znam kako da ipak uklopim te četiri reči, naravno uz pomoć mnogo drugih reči i referenci.

Moderna umetnost je nastala kao odgovor na jedan intelektualni zahtev da se formuliše umetnost za novi, bolji svet. U vreme kada sam se ja odlučivao za umetnički poziv umetnost se uglavnom svela na polemiku sa tim zahtevom. Kako to da tako nije bilo početkom XX veka? Možda zato što je tada, taj intelektualni zahtev pripadao nečemu što se može okarakterisati kao subkultura (možda nije najbolji taj izraz koji smo često koristili kad sam imao 15-20 godina). Mislim da je tada odnos izmedju intelektualaca i umetnika bio odnos roditelja i dece u okviru jedne zajednice koja je imala dinamiku sličnu instinktima neke vrste koja se bori za opstanak u prirodi .

U drugoj polovini XX veka izgradjene su institucije koje su imale svrhu da i mišljenje i umetnost i mnogo drugih "tekovina" gradjanskog društva ozvaniče kao dominantni (prelistavao sam Vikipediju i nabasao na starog dobrog Adorna). Institucionalizovati gradjanske tekovine, koje su u biti specifični izraz jednog manjeg dela društva, eto taj projekat se, koliko god smo snažno verovali u njega, završio sa jednom epohom. Nije bilo osnova da se odredjeni instikti samoodržanja uspavaju jer navodno nismo imali od čega da strahujemo, i to je rezultiralo rastakanjem mnogih kulturnih konteksta, na koje sam računao i ja i drugi.

Dominantni kulturni kontekst u sadašnjem trenutku su društvene mreže i internet. Naravno da one nemaju neki apsolutistički karakter na kakav smo navikli od srednjeg veka naovamo, ali moje vidjenje, pa makar bio "poslednji Mohikanac" u tom svom vidjenju, je da one imaju jako dezintegrišuće dejstvo...

...na one kulturne kontekste koje, recimo, vrednuje moja malenkost. Pa eto, dobrodošli na moju internet prezentaciju, nano-Lebensraum za moju umetnost, možda će ostaviti patetičan utisak, ali ima smisla utoliko što nije deo neke društvene mreže. Ne možemo da se dodirujemo lajkovima i komentarima, polnim organima i digestivnim traktovima, ali možda možemo umovima?

 
 
photo of an artist dusan vukasovic, sitting on a chair,holding  his print artworkcloseup photo of an artist dusan vukasovic in his atelier
 
click a link button to go to Dusan Vukasovic's blog page click a link button to go to Dusan Vukasovic's all galeries page

Visual Artist, Painter, Designer, Art for Sale, Fine Digital Prints, Blog, News, Exibitions, Belgrade, Zemun, Paintngs, Oil, Acrylic, Canvas, Icons on Wood, Academic Painter

Professional artistic presentation of ___Site copyright by Dušan Vukasović 2015_srp